CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sweden's Folk University

Michael Christie (Centrum för pedagogisk utveckling)
Australian Journal of Adult and Community Education Vol. 38 (1998), 2, July 1998,
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2008-03-07.
CPL Pubid: 68992

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för pedagogisk utveckling (1997-2002)

Ämnesområden

Pedagogik
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur