CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The quality of assessment: who decides?

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; L. Nordlund (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Rapport]


Denna post skapades 2008-03-07. Senast ändrad 2008-06-23.
CPL Pubid: 68985

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

C-SELT project 1 series - Chalmers tekniska högskola, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation 1