CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating the use of ITC in engineering education

The European Journal of Engineering Education

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
The European Journal of Engineering Education Vol. 27 (2002), 1,13-20 2002,
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2008-03-07.
CPL Pubid: 68982

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur