CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tranformative tour guiding: Training tour guides to be critically reflective practitioners

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; P. Mason (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
The Journal of Ecotourism (1472-4049). Vol. 2 (2003), 1, p. 1–16.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2008-03-07. Senast ändrad 2008-06-26.
CPL Pubid: 68980

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur