CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The emergence and troubled growth of a 'biopower' innovation system in Sweden

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Energy Policy Vol. 36 (2008), p. 1491-1508.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: biopower, Sweden, policyDenna post skapades 2008-03-07. Senast ändrad 2008-03-11.
CPL Pubid: 68976

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur