CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure of AgxNa1-xPO3 glasses by neutron diffraction and reverse Monte Carlo modelling

Andreas J. Hall (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; C Karlsson ; St. Adams ; D.T. Bowron
J. Phys.: Cond. Matter Vol. 19 (2007), 415115,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-07. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 68969

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Ionic Conduction and Bond Valence in Glasses