CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kreativ förmåga krävs

Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Kvalitetsmagasinet (1104-1579). 1, p. 46-49. (2008)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2008-03-07. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 68956

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur