CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improvement of DPSK transmission by using convolutional error correction coding

Optical Fiber Communication Conference, 2005. Technical Digest. OFC/NFOEC

Torsten Wuth (Extern ; Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communication Conference, 2005. Technical Digest. OFC/NFOEC Vol. 4 (2005), p. 534-536.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: optical-comm, error-controlDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 6890

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur