CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dimensioneringsmetoder för fiberarmerad betong

Dimensionsmetoder för fiberarmerad betong

Anette Jansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Ingemar Löfgren ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
BYGG&TEKNIK Vol. 99 (2007), 7, p. 17-20.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2008-03-04. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 68894

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur