CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coordinated action in reverse distribution systems

B. Flygansvaer ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; S. Haugland
International Journal of Physical Distribution and Logistics Management Vol. Vol. 38 (2008), No. 1, p. pp. 5-20.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-04.
CPL Pubid: 68886

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur