CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A retraceable method to assess uncertainties in solubility estimations exemplified by a few americium solids

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
J. Chem. Thermodynamics 35, p. 55-66. (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68880

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur