CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sverige behöver en ny forskningsreaktor

Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Göteborgs Posten debatt, 2005-11-21 (2005)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68875

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur