CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strålrisk inte skäl att flytta

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Jan Rydberg (Institutionen för kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kärnkemi)
Fria ord, Göteborgs-Posten 1997-03.12 (1997)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68871

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur