CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OTDM Add & Drop Multiplexer Based on XPM-Induced Wavelength Shifting in Highly Nonlinear Fiber

Lightwave Technology, Journal of

Jie Li ; Bengt-Erik Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Lightwave Technology, Journal of (0733-8724). Vol. 23 (2005), 9, p. 2654-2661.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Demultiplexing, multiplexing, networks, optical fiber applications, optical filters, optical pulse shaping, optical pulses, optical signal processing, phase modulation, time-division multiplexing, Demultiplexing, multiplexing, networks, optical fiber applications, optical filters, optical pulse shaping, optical pulses, optical signal processing, phase modulation, time-division multiplexingDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 6887

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur