CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geochemical evolution of porewater in the granitic shear zone AU-126 during 3 years of interaction with a hyperalkaline fluid, and its interpretation

Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
NAGRA Arbeitsbericht, NAB 06-08 (2006)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68868

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur