CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer Programs for Uncertainty Analysis of Solubility Calculations: Windows Version and Other Updates of the SENVAR and UNCCON Program Description and Handling Instructions

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
SKI report 04:20, I SRN SKI-R-04/20-SE, Swedish Nuclear Power Inspectorate (2004)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68867

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur