CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertainties in simple chemical systems

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
10th conference on Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, Valecia, Romania (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68866

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur