CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MicroSISAK - A New Device for Fast and Continuous Liquid-liquid Extraction on a Microliter Scale

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
GSI Scientific Report 2004-1 (ISSN 0174-0814) p. 201. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68864

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur