CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LJUNGSKILE 1.0: A computer program for investigation of uncertainties in chemical speciation

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
SKI report 03:3, I SRN SKI-R-03/3-SE, Swedish Nuclear Power Inspectorate (2003)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68859

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur