CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertainties in Chemical Calculations

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Proceedings of the UMHIII conference, 15-21 Sept., Freiberg, Germany (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68856

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur