CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geochemical Modelling as a Tool for Conservative Performance Assessment

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Radionuclide Transport Modelling: Current Status and Future Needs", SKI Report 02:30, ISSN 1104-1374, ISRN SKI-R-02/30-SE (2002)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur