CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partitioning: New solvent extraction processes for minor actinides, Third Half-Yearly Report 2001

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Contract PARTNEW (FIKT-CT2000-00087) (2001)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68851

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur