CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of SR 97 Regarding Treatment of Uncertainties in Chemical Systems

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi)
Opinions on SKB's Safety Assessments SR 97 and SFL 3-5: A Review by SKI Consultants, SKI Report 00:47, ISSN 1104-1374, ISRN SKI-R-00/47-SE, Swedish Nuclear Power Inspectorate (2000)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur