CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Speciation of Radionuclides, Preparation of Simulant Solutions, SX and Sorption Tests

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi)
Report to the INCO Copernicus Programme, contract no. ERB1C15-CT98-0202 (1999)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur