CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PHREEQE calculations on pH values during a hypothetical reactor accident

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi)
Forsmarks kraftgrupp AB, 74203 Östhammar,Sweden (1997)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68842

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur