CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Handling instructions and source codes for the SENVAR package,

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi)
KKR 95-08-22, Dept. of Nucl. Chem., Chalmers Univ. of Techn. (1995)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68840

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur