CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

SENVAR: a Code for Handling Chemical Uncertainties in Solubility Calculations

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi)
SKI Report 95:18, ISSN 1104-1374, ISRN SKI-R--95/18--SE, Swedish Nuclear Power Inspectorate (1995)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68839

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur