CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High efficiency and high output power fiber-optic parametric amplifier

Shoichiro Oda (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics Letters Vol. 32 (2007), 13, p. 1776-1778.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A highly efficient fiber-optic parametric amplifier (FOPA) is presented. A nearly complete pump depletion of 99.92% in a single-pumped FOPA is experimentally demonstrated with a pump power of 1W. In addition, a high signal output power of 0.53W is presented, corresponding to a power conversion efficiency of 53%, which is believed to be the highest efficiency ever reported for an FOPA.

Nyckelord: Fiber optics communications, Fiber optics amplifiers, Nonlinear optics, Parametric processesDenna post skapades 2008-03-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 68817

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)