CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TACK-UAP – A Code for Estimation of Uncertainties in Geochemical Modeling and Example Calculations.

Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Computers and Geoscienses (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68812

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur