CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inhibiting the radiolysis of BTP-molecules by addition of nitrobenzene

Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Radiochemica Acta 92, p. 103-106. (2006)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur