CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of Nitrate Complex Formation with Pm, Eu, Am and Cm Using a Solvent Extraction Technique

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Radiochimica Acta 92, p. 863-867. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68809

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur