CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LJUNGSKILE: a program for assessing uncertainties in speciation calculations

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Talanta 63, p. 907-916. (2004)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68808

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur