CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of á-Isosaccharinic acid: pKa-determination

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Stefan Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Scientific Basis for Nuclear Waste Management XXIV, p. 503-508. (2003)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 68799

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur