CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of zirconium in organic and aqueous phases using an Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer using the same aqueous standards

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Arvid Ödegaard-Jensen (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Anal and Bioanal Chem 374, p. 1330-1334. (2002)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68798

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur