CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The task takes over: assuming too much in online collaborative learning

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Fariba Ferdos (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; Maria Spante (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)) ; A. Axelsson (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK))
Research and practice of active learning in Engineering Education; Eds.: Erik de Graaf, Gillian Saunders-Smits, Michael Nieweg; Pallas Amsterdam University Press (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

The international network "Active Learning in Engineering education" (ALE) has organized a series of international workshops on innovation of engineering education. The papers in this book are selected to reflect the state of the art, based on contributions to the 2005 ALE workshop in Holland.Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2009-03-25.
CPL Pubid: 68797

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur