CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Retracable Method to Assess Uncertainties in Solubility Estimations Exemplified by some Americium Solids

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Journal of Chemical Thermodynamics Vol. 35 (2002), 1, p. 55-66.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68795

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur