CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling the Influence of Organic Phase Composition on the Extraction of Trivalent Actinides

Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Proceedings of the international Conference on Solvent Extraction, ISEC 2002 p. 1193-1198. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68794

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)
Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur