CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determination of Protonation Constants of 2,2’:6’,2’’-Terpyridine from Liquid-liquid Distribution Data

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Proceedings of the international Conference on Solvent Extraction ISEC 2002 p. 549-554. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68793

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)
Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur