CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Method for Preparation and Purification of 234-Th"

Yngve Albinsson (Institutionen för kärnkemi) ; Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Stellan Holgersson (Institutionen för kärnkemi) ; Anna-Maria Jakobsson (Institutionen för kärnkemi) ; Anders Landgren (Institutionen för kärnkemi) ; Gunnar Skarnemark (Institutionen för kärnkemi)
Applied Radiation and Isotopes (0969-8043). 56, p. 681-684. (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68792

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Kemi

Chalmers infrastruktur