CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TACK- a program coupling chemical kinetics with a two-dimentilal transport model in geochemical systems

Christian Ekberg (Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi)
Computers and Geosciences Vol. 21 (2003), 1, p. 511-521.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68790

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi
Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur