CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Uncertainties in solubility calculations”

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Allan Emrén (Institutionen för kärnkemi)
Chemical Monthly 123, p. 1171. (2001)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur