CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A sediment trap study of the relation between planktonic dinoflagellates, cysts formed and environmental factors in a Swdish fjord

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi)
J. Plankton Research Vol. 23 (2001), 9, p. 923-938.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68786

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur