CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assessment of Uncertainty in Parameter Evaluation and Prediction

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kärnkemi)
Talanta Vol. 51 (2000), 2, p. 231-246.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68783

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur