CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calculations on iodine speciation in gas and liquid phases.

Christian Ekberg (Institutionen för kärnkemi) ; Allan Emrén (Institutionen för kärnkemi) ; Jan-Olov Liljenzin (Institutionen för kärnkemi)
Proceedings of Iodine Aspects of Severe Accident Management, Vantaa (Helsinki), Finland (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 68782

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kärnkemi (1960-2002)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur