CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lärares attityder till användningen av lärplattformar i högre utbildning

Pedagogical Papers Series

Ramón Garrote Jurado (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)) ; Tomas Pettersson (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)) ; Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Pedagogical Papers Series, IT University, Spring 2007 (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2008-02-29. Senast ändrad 2010-10-11.
CPL Pubid: 68768

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur