CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Social and historical factors in the development of Swedish adult education in Pedagogical Papers Series

Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
IT University, Summer 2007 (2007)
[Kapitel]

Pedagogical Papers Series,IT University, Summer 2007Denna post skapades 2008-02-29.
CPL Pubid: 68767

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Socialt arbete

Chalmers infrastruktur