CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The relative investment in "second chance" further education opportunities for adults in Sweden and Australia; a comparative analysis

T. Stehlik (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK)) ; Michael Christie (Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Australian Journal of Adult Learning (2007)
[Kapitel]

A comparative analysis in Australian Journal of Adult LearningDenna post skapades 2008-02-29.
CPL Pubid: 68764

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kompetens och kunskapsbildning i högre utbildning (CKK) (2006-2011)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur