CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shifting Perspectives in Engineering Education

Michael Christie (Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) ; Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
(2005)
[Bok, med redaktör]

Researched with the assistance of a SEK 1.9 million C-SELT grant.Denna post skapades 2008-02-29.
CPL Pubid: 68761

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK) (2002-2006)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur