CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grid Influence on the Propeller Open-Water Performance and Flow Field

Nabila Berchiche (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Carl-Erik Janson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
Ship Technology Research Vol. 55 (2008), p. 87-96.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2008-02-29.
CPL Pubid: 68755

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur