CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Error and Uncertainty Analysis for a Propeller in Open Water

Nabila Berchiche (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Carl-Erik Janson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
Proceedings of Numerical Towing Tank Symphosium (NuTTS) (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2008-02-29.
CPL Pubid: 68754

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur